FITXA DEL PROJECTE

PROJECTE:

No perdis el ritme

DATA:

Any 2018/2019

OBJECTIUS:

  • Enfortir l’autonomia de l’alumne i competències bàsiques
  • Recuperar la motivació, la curiositat i l’autoestima per augmentar el ritme d’aprenentatge a classe
  • Implicar a les famílies en el procés d’aprenentatge de l’alumne

PERSONES BENEFICIARIES PROJECTE:

  • Joves entre 5/14 Anys. Primària/ESO
  • Famílies
  • La comunitat

ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

Barri del Raval, Barcelona.

FINANÇAMENT:


8 d’abril commemoració del dia poble gitano. Celebrem amb els joves i les seves famílies.

COL·LABORADORS

PERSONAL EXTERN:

Joan Mareu, Yolanda Preciado

ENTITATS:

Projecte dissenyat i implementat per l’Associació CARABUTSI


LLUITAR CONTRA L’ABANDONAMENT ESCOLAR I EL FRACÀS ESCOLAR AMB LA COMUNITAT GITANA

Actualment ja es treballa en el Casal de Barri Folch amb diferents tallers desenvolupats per l’Associació Carabutsí. Sota demanda de l’escola Ferràn Sunyer es vol aprofundir i dotar a l’espai de lleure d’un vessant de reforç i, sobre tot, d’acompanyament d’un nens i nenes amb un positiu canvi d’aptitud vers l’escola.
Es per això que es proposa una metodologia passa per establir un pla individualitzat d’acord amb l’alumne i la seva família (contracte pedagògic) desprès de fer una avaluació per part dels tècnics i contrastat amb entrevistes als tutors de cada centre (Pla d’estudis individualitzat).

El treball desenvolupat vol incidir en l’autoavaluació per part de l’alumne i enfortir la seva autonomia mitjançant un ampli ventall d’activitats que van des de les estrictament curriculars, fins a d’altres que cerquen enfortir competències bàsiques mitjançant el joc, el descobriment, el teatre i les TICs, però sobre tot la música.

Un dels problemes més preocupant en la població autodenominada dels gitanos catalans és el nivell d’absentisme i d’abandonament escolar, molt més alt que els gitanos que no viuen a les zones històriques de la ciutat. Aquest fenomen ja es produeix des de l’educació primària, com a conseqüència del qual molts adolescents ja no arriben als instituts, i és per això el nostre interès en fer un seguiment durant tota l’etapa escolar obligatòria.
Al Programa No perdis el ritme! de Reforç i Lleure Educatiu, l’alumne/a ocupa la centralitat, però aquest no és el responsable del seu fracàs escolar. Hi ha una manca d’identificació entre «allò» que necessiten per la vida i el què hi poden aprendre a l’escola. Aquesta desafecció creix fins que el trencament que comença en 1r d’ESO -o abans_ esclata ja a 2n i 3 r d’Eso de vegades de manera total.

Mitjançant la música

El reforç és curricular però complementat amb la música -concretament amb taller de Rumba Catalana mitjançant un instrument molt participatiu, coral i amb un nivell d’aprenentatge -en els seus inicis- bastant fàcil: parlem del cajón Flamenco.

Motivació

Recuperar la motivació, la curiositat i l’autoestima és la millor manera de fer que el nen o la nena no desconnectin o tornin a agafar el ritme de la classe

Autoestima

Ritme, companys. E Q U I P

Reforç curricular

Com el reforç i lleure educatiu no va dirigit exclusivament a la població gitana, la visibilització dels primers i vincular-los amb altres comunitats mitjançant la música ha demostrat ser -per altres experiències similars portades a escoles de Badalona, Gavà i la periferècia de Barcelona per Carabutsi- una eina de demostrada eficàcia.

Teatre - Arts escèniques

Altre projecte directament vinculat amb aquest és el conte de la Rumberta

Un conte d’un pingüí Emperador femella que és gitana i que viu a l’Antàrtida, un món sense colors, per la qual cosa la Rumberta (la nostra Pingüina Rumbera) marxa pel món a descobrir els colors i un gran tresor: tota la diversitat de cultures -diverses com els colors de l’arc de Sant Martí que si que va veure una vegada a l’Antàrtida.

Rumberta

Escola

Desprès del conte es fa una reflexió per acceptar i integrar les diferències així com el la curiositat i el descobriment com a eina de coneixement.
L’espectacle es fa a diferents escoles amb forta presència d’alumnat gitano, com és el
cas de l’escola Josep Pou i Pagès de Figueres d’on és la fotografia.

Interacció

Es pretén així augmentar l’autoestima per potenciar alumnes/as més autònoms i responsables així com tutoritzar el seu procés d’aprenentatge -amb un paper important de referents de la Rumba i musics reconeguts- per tal de què els alumnes i les alumnes no perdin el ritme escolar.

Escola Ferran i Sunyer

8 Abril 2019

¡No se ha encontrado la galería!

Fem familia

Una vegada al mes es fan excursions amb les famílies per trobar-se i parlar dels processos educatius fora de les dinàmiques pròpiament escolars o acadèmiques.

Acte amb les families, Casal Folch i Torres. Les nenes i nens van poder mostrar mostrar-ne tot el que han après. Quin orgull¡

Sortida al Museu del Barça amb la familia

X