FITXA DEL PROJECTE

PROJECTE:

La memòria s’escriu en femení

DATA:

Anys 2019/2020

BREU DESCRIPCIÓ:

  • Formació de gènere grup motor i transmetre en activitats específiques
  • Entrevistes per construir històries de vida. Dones emprenedores migrants als anys 50′ 60′
  • Creació multimèdia per difondre. Documental, llibre, textos experts

PERSONES BENEFICIARIES PROJECTE:

  • Directe: 8 dones del carrer la Cera i persones a les activitats
  • Indirecte: Veïns i veïnes del Raval, Hostafrancs, Poble sec i de tota la ciutat

ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

Barri del Raval, Poble Sec i Hostafrancs

FINANÇAMENT:


Estiu del 1961

Lloc: Vaixell rumb a Brasil

Situació: Migracions

Persones: Gent de diferents Barris, Lolita, Paquito, Malia, Conill, Adela(Coñets), Chorri (Mare conill), (Mare Payoya), Fernando, Marineta (Mare Bambano), Payoya, Adela, Carmen

Fons documental del carrer de la cera.

COL·LABORADORS

PERSONES:

Tamara Puig, Cèsar Martínez, Puri Gallardo

ENTITATS:

Projecte dissenyat i implementat per l’Associació CARABUTSI


Recuperar la història dels gitanos/es catalans dels barris del Raval, de Poble Sec i d’Hostafrancs, és parlar del processos que les dones han mantingut com a part cohesionadora dins la comunitat, dels fills que les dones gitanes han articulat com a punt de relació amb l’exterior i dels viatges realitzat a les amèriques i ampliar els límits de la seva economia.

És donar visibilitat a antigues i noves estratègies per apoderar a la dona gitana catalana com a subjectes del canvi social per a la comunitat mitjançant un diàleg intergeneracional i intercultural, ja que les noves generacions continuen partit l’exclusió pel fet de ser dones i gitanes, amb noves amenaçes com són els creixent antigitanisme i un canvi tecnològic i social que està deixant sense referències ni noves estràtegies -com si van utilitzar les seves mares i avies- per sobreviure i donar respostes des de la mateixa comunitat en els àmbits culturals, econòmics i socials i trencar el cercle viciós de pobresa i exclusió social.

Arxiu Fons documental Carrer de la Cera - Movgcat.cat

Moltes dones migraven per millorar la economia familiar. 3 mesos i tornaven a Barcelona. Mentrestant els homes es quedaven amb els petits.

Recuperar la història del gitanes per reforça les seves identidades i compartir amb la seva comunitat un paper present i futur La reconstrucció d’aquesta memòria en femeni ha de ser compartida i valorada amb i per tota la comunitat.

El projecte mitjançant focus groups intergeneracionals cerca fer mitjançant entrevistes de vida que cristalitzaran en un documental, diferents recuperacions i reconstruccions .

del paper dels/es gitanes a la història de Bacelona és incoporada al relat oficial i
divulgada per les dones de la propia comunitat.

X