FITXA DEL PROJECTE

PROJECTE:

Conèixer el nostre passat per construir el nostre futur

DATA:

Any 2018

OBJECTIUS:

  • Catalogació memòria oral i visual comunitat gitana del carrer de la cera
  • Fotografies, vídeos, entrevistes
  • Crear un fons documental des de la comunitat gitana

PERSONES BENEFICIARIES PROJECTE:

  • Directes: Joves integrants de l’equip de catalogació, entrevistats i famílies
  • Indirectes: Veïns i veïnes del Raval i de tota la ciutat

ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

Barri del Raval, Barcelona.

FINANÇAMENT:


Equip de digitalització i catalogació creant el fons documental del carrer de la cera.

COL·LABORADORS

PERSONES:

Puri Gallardo

ENTITATS:

Projecte dissenyat i implementat per l’Associació CARABUTSI amb la col·laboració de l’Associació Inter-acció


EL PROJECTE D’INVESTIGACIÓ I DIVULGACIÓ DE LA MEMÒRIA DELS GITANOS DEL CARRER DE LA CERA

Conèixer el nostre passat per construir el nostre futur, és un projecte de Memòria Oral amb voluntat de servir per plantejar temes del present i, especialment, del futurs, del jovent gitano que s’autoidentifiquen com a catalans ; i així han estat identificats també per altres gitanos vinguts de la resta del Estat Espanyol residents a Catalunya.

 

Aquesta comunitat catalana té com a denominador comú parlar català, viures als barris del centre de la ciutat des de el segle XVIII i que han trobar estratègies econòmiques dinàmiques i innovadores a partir dels anys 60 i 70, però que ara es veuen amb els mateixos problemes que tots els gitanos de la ciutat i amb un major impacte del fracàs escolar i expectatives laborals, trencant el tòpic establert sobre aquesta comunitat.
Ja després d’una primera experiència s’ha vist la importància -tant per a les integrants del projecte com per a la comunitat- de què aquest acció comunitària de rescat dels testimonis orals i fotogràfics d’un poble amb una presència en nombre i en identitat tan important en el passat recent del Raval.

En un primer aspecte, pel que fa a les joves líders de projecte, el fet d’utilitzar eines TIC per a l’escaneig, enregistrament audiovisual i tractament i catalogació en divers formats ha donat un renovat interès en la seva autoestima i fortalesa per emprendre accions de formació complementàries, la qual cosa es tradueix en la seva voluntat d’estudiar per tal d’obtenir el graduat escolar, titulació que cap de les noies del projecte posseeix i que ara es veuen amb forces per abordar.

La necessitat de reforçar aquest camí i incorporar a més joves en aquesta dinàmica és el que ens porta a ampliar i continuar el projecte.
En un segon aspecte, en la tasca de Memòria Oral Col·laborativa -que el primer període del projecte anomenàvem com Memòria Històrica- després de la primera operació, que podem definir com de “rescat d’urgència” (en la qual es van identificar els informants més ancians de la comunitat), en aquest segon any es busca continuar incorporant a aquestes persones que per edat i experiència són una gran aportació a la memòria oral; però contrastat amb altres testimonis més recents; ja que després
d’un primer mapeig, els temes de més interès i recurrència han estat:

1-Les migracions de les dones a Amèrica dels 60.
2-Els negocis vinculats al turisme dels 70-80, especialment roba dissenyada, confeccionada i distribuïda per la mateixa comunitat.
3- Els nous hàbits de consum i la seva incidència en casaments, batejos, etc.
4-La vinculació amb la vida del music-Hall i espectacles del Paral·lel
5-La història d’alguns gitanos i gitanes a la Guerra Civil
6-L’època de postguerra amb una ferotge repressió del poble gitano pel franquisme
i que explica bona part de la configuració socials del gitanos.
7-L’aparició del culte evangèlic com a senyal d’identitat i lloc de comunitat davant la desaparició d’altres centres físics i culturals de reunió. Així mateix, destacar la incorporació en ell dels principals «Rumberos» (Peret, Ramonet, etc.) creant, d’aquesta manera escola -a la manera de les esglésies dels afrodescendents de Amèrica del Nordde l’última generació de «Rumberos».

El projecte té coma objectiu anar ampliant-se a diferents barris de Barcelona.
Es busca també triangular amb altres fonts (arxius, documents, etc.) i aprofundir en els temes i les seves ramificacions i significacions és l’objectiu que, des dels integrants del projecte, sorgeix com la manera de comprendre el passat més immediat i resignificar i traduir-lo a les seves vides. Aquestes reflexions estan vertidas en l’acte del CSIC i que són recollides en el present audiovisual realitzat pel grup de joves.

X